Motorola V300/ V500/ V525/ V547/ V550/ V600/ V620/ V635 - Поворотный механизм (hinge), Оригинал на сайте http://www.gsmbaza.ru
Motorola