Motorola V3/ V3i - (50 pin) http://www.gsmbaza.ru
Motorola